Bất động sản Đà Nẵng vì đâu mà có được vị thế như ngày hôm nay? Và được gắn cho cái tên thành phố du lịch, hay hơn nữa là “thành phố đáng sống”. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích những điều giúp Đà Nẵng phát triển như vậy. Bắt đầu nào?

" />