GFDI chính thức ghi dấu thành quả 3 năm hoạt động mạnh mẽ của GFDI bằng sự kiện khởi công xây dựng tòa nhà Hội sở tại Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng." />