Sinh ra từ dãi đất miền Trung nắng gió, GFDI luôn có một tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với biển đảo nước nhà. Chính vì vậy mà GFDI luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, để có thể hỗ trợ cho các công tác thiện nguyện nghĩa tình tại địa phương và trên cả nước." />