[Toàn Quốc] Trưởng Phòng Kinh doanh

Công ty GFDI chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2018, đến nay đã bước sang năm thứ 6 GFDI vững bước trên chặng đường phát triển tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi hiện có Hội sở và 12 Chi nhánh tọa lạc tại các tỉnh, thành phố trọng điểm Việt … Đọc tiếp [Toàn Quốc] Trưởng Phòng Kinh doanh