Skip to main content
+84 2363.555.939
Số 92 đường 29/3, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

[GFDI Podcast No.1] Giới thiệu Khối Tài Chính – Bộ phận “đầu não” đặc biệt quan trọng của GFDI

Để một công ty có thể hoạt động tốt và phát triển trong suốt thời gian dài thì bộ máy quản lý vận hành chặt chẽ là điều kiện cần và điều kiện đủ chính là đường lối chiến lược được đưa ra kịp thời, đúng đắn.

GFDI đã và đang bước đi trên hành trình năm thứ 6 đầy triển vọng, suốt chặng đường đã qua, công ty đã từng bước dựng xây nên một bộ máy vững chắc và tập hợp được những con người tài năng cùng xây dựng nên tổ chức vững mạnh như ngày hôm nay. Với Series Podcast giới thiệu các phòng ban GFDI, chúng tôi muốn giới thiệu với quý đối tác, quý khách hàng hiểu thêm về bộ máy tổ chức, cách thức hoạt động cũng như văn hóa doanh nghiệp mà GFDI đang sở hữu.

Trong tập đầu tiên của Series Podcast “Trò chuyện cùng các Khối, Phòng, Ban tại GFDI”, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về Khối Tài chính – Bộ phận chuyên trách đặc biệt về quản trị, điều tiết, kiểm soát, dự báo nguồn vốn, ngân sách cho toàn hệ thống GFDI dưới sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc. Đây là Khối có vai trò vô cùng quan trọng trong bộ máy vận hành và được xem là bộ phận đầu não của Tổng công ty GFDI. Bằng sự Chuyên nghiệp – Cẩn trọng – Chính xác – Trách nhiệm của mình, Khối tài chính đã góp phần rất lớn vào tiến trình phát triển mạnh mẽ và bền vững của công ty trong suốt thời gian qua.

Mời mọi người cùng tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và vai trò cụ thể của Khối Tài chính thông qua Podcast tập đầu tiên cùng với Anh Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Khối Tài Chính của Tổng Công ty GFDI nhé!

#GFDI #Podcast #No1

Liên hệ
Thank you! Sala