Skip to main content
+84 2363.555.939
Số 92 đường 29/3, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

[GFDI Podcast No.3]Gặp gỡ Khối Phát triển Kinh doanh – Bộ phận đằng sau những chiến lược kinh doanh bứt phá của GFDI

Để có được một Khối kinh doanh GFDI làm việc năng suất, hiệu quả và chuyên nghiệp, thì đằng sau đó là cả một tập thể hoạt động liên tục hết mình để bám sát thực tế và đề ra những chiến lược thúc đẩy kinh doanh hiệu quả. Và đó chính là Khối phát triển kinh doanh của GFDI.

Với cơ cấu gồm các bộ phận chuyên trách đặc biệt được “đo ni đóng giày” riêng cho GFDI, Khối phát triển kinh doanh của GFDI là bộ phận chịu trách nhiệm đề xuất, tham mưu cho Ban lãnh đạo về các kế hoạch và hướng đi đúng đắn cho GFDI đồng thời là đơn vị trực tiếp giám sát việc thực thi và đo lường hiệu quả thực hiện của các chỉ thị từ ban lãnh đạo. Từ đó đưa ra những chính sách chăm sóc khách hàng và những chiến lược thay đổi cải tiến kịp thời cho công ty.

Đề hiểu rõ hơn về bộ phận đặc biệt này của GFDI, mời mọi người cùng theo dõi số thứ 03 của Chuyên mục “𝐓𝐫𝐨̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐊𝐡𝐨̂́𝐢, 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐁𝐚𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐆𝐅𝐃𝐈” cùng Anh Nguyễn Duy Khánh – Giám đốc Khối phát triển kinh doanh, chị Trang Trần – Phụ trách phòng CSKH và chị Thanh Thủy – Trưởng phòng Quản lý & Thúc đẩy bán nhé.

#GFDI#Podcast#No3

Liên hệ
Thank you! Sala