Skip to main content
+84 2363.555.939
Số 92 đường 29/3, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

GFDI vinh danh các cá nhân và đơn vị xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh tháng 7.2023

💯 Kết thúc tháng đầu tiên của quý III.2023, các CNBV GFDI trên toàn quốc đều đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và về đích môt cách ngoạn mục. Có thể thấy mọi trở ngại và thử thách đều không thể cản được ý chí quyết tâm của các nhân sự nhà G – những con người tài ba luôn biết cách vượt lên khó khăn và phá vỡ những chướng ngại để chạm tới thành công.

Dựa vào kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh tháng 7/2023 của toàn Công ty, GFDI trân trọng vinh danh các cá nhân và tập thể đã đạt được những thành tích xuất sắc như sau:

🌟Đơn vị hoàn thành Xuất sắc

1. Chi nhánh Đà Nẵng

2. P. Kinh Doanh 3 – CN Đà Nẵng

3. P. Kinh Doanh 2 – CN Đà Nẵng

4. P. Kinh Doanh 1 – CN Đà Nẵng

🏆Top 5 Quản lý có tỷ lệ hoàn thành KPIs cao nhất

1. Nguyễn Thị Ái Nghĩa – CN Đà Nẵng

2. Đặng Minh Tấn – CN Sông Hàn

3. Nguyễn Thị Bích Thuận – CN Đà Nẵng

4. Bùi Thị Cẩm Trâm – CN Đà Nẵng

5. Tô Hồng Trà – CN Đà Nẵng

⚜️Top NV có tỷ lệ hoàn thành KPI cao nhất

1. Nguyễn Thị Ý Nhi – CN Đà Nẵng

2. Đặng Thị Kim Long – CN Sông Hàn

3. Nguyễn Thị Hoàng Lê – CN Quảng Trị

4. Vũ Nguyễn Phương Thảo – CN Đà Nẵng

5. Trần Thị Thùy Trang – CN Sông Hàn

6. Hồ Thị Phương – CN Đà Nẵng

7. Lê Thị Hoàng Yến – CN Sông Hàn

8. Đỗ Hoàng Minh – CN Hà Nội

9. Nguyễn Thị Hậu – CN Đà Nẵng

10. Hoàng Thị Ngọc Ngân – CN Đà Nẵng

11. Nguyễn Thị Mỹ Linh – CN Đà Nẵng

12. Lê Bá Khánh Tùng – CN Sông Hàn

13. Huỳnh Thị Trang – CN Đà Nẵng

⚜️Top 5 NV có doanh số đầu tư mới cao nhất

1. Hồ Thị Thanh Giang – CN Đà Nẵng

2. Nguyễn Văn Dũng – CN Đà Nẵng

3. Đinh Nhật Thùy Trang – CN Nha Trang

4. Sử Thành Phát – CN Sông Hàn

5. Đinh Thị Huyền Trang – CN Đà Nẵng

Một lần nữa xin chúc mừng các cá nhân và đơn vị xuất sắc. Chúc mọi người sẽ luôn tỏa sáng và thành công trên chặng đường tiếp theo!

#GFDI#vinhdanh#nhansuxuatsac

Liên hệ