Skip to main content
+84 2363.555.939
Số 92 đường 29/3, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vinh danh cá nhân và tập thể xuất sắc tháng 9 – 2022

vinh danh nhân viên xuất sắc gfdi tháng 9 2022

“Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ”– 𝐸𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡 𝐻𝑢𝑏𝑏𝑎𝑟𝑑

Bằng sự kiên trì và quyết tâm, rất nhiều nhân viên kinh doanh đã đạt được những thành tích vô cùng đáng tự hào và góp phần mang đến thành công chung của tập thể, công ty. Nhưng trên hết, họ đã đem lại những giá trị tuyệt vời cho khách hàng.

Căn cứ kết quả thực hiện mục tiêu tháng 09/2022 của toàn Công ty, Ban lãnh đạo GFDI vinh danh các cá nhân, tập thể đã đạt được những thành tích tốt trong tháng 9 vừa qua như sau:

1️⃣. Top 15 NV có tỷ lệ hoàn thành KPI cao nhất

1 Nguyễn Thị Kim Tuyết – CN Đà Nẵng

2 Vũ Nguyễn Phương Thảo – CN Đà Nẵng

3 Cao Thị Hiếu – CN Hà Nội

4 Nguyễn Thị Nhật Lệ – CN Quy Nhơn

5 Huỳnh Thị Lệ – CN Đà Nẵng

6 Huỳnh Thị Quỳnh Như – CN Đà Nẵng

7 Nguyễn Thị Hoàng Lê – CN Quảng Trị

8 Lê Văn Đoan – KD1 – Hội sở

9 Phan Kim Ánh – CN Sông Hàn

10 Hồ Thị Thanh Giang – KD2 – Hội Sở

11 Huỳnh Thị Minh Ân – KD1 – Hội sở

12 Văn Thị Phương Thảo – KD2 – Hội Sở

13 Trương Sỹ Quốc – CN Sông Hàn

14 Lê Thị Mỹ Lệ – CN Sông Hàn

2️⃣. Quản lý xuất sắc Tháng 09/2022

1 Lê Thị Tố Quyên – CN Đà Nẵng

2 Lê Thị Thủy – CN Đà Nẵng

3️⃣. Đơn vị xuất sắc Tháng 09/2022

CN Đà Nẵng

4️⃣. Top 5 NV có doanh số đầu tư mới cao nhất tháng 09/2022

1 Nguyễn Thị Kim Tuyết – CN Đà Nẵng

2 Hồ Thị Thanh Giang – KD2 – Hội Sở

3 Nguyễn Thị Mỹ Linh – KD2 – Hội Sở

4 Nguyễn Thị Hồng Anh – CN Hà Nội

5 Nguyễn Thị Ái Nghĩa – CN Đà Nẵng

5️⃣. NV có số khách hàng mới cao nhất tháng 09/2022

1 Nguyễn Thị Kim Tuyết – CN Đà Nẵng

2 Cao Thị Hiếu – CN Hà Nội

3 Lê Văn Đoan – KD1 – Hội sở

4 Nguyễn Thị Thanh – KD2 – Hội Sở

5 Văn Thị Phương Thảo – KD2 – Hội Sở

6 Vũ Nguyễn Phương Thảo – CN Đà Nẵng

7 Nguyễn Thị Nhật Lệ – CN Quy Nhơn

8 Phan Kim Ánh – CN Sông Hàn

9 Trương Sỹ Quốc – CN Sông Hàn

Xin chúc mừng cho các cá nhân, tập thể đã có những thành tích vô cùng tuyệt vời trong tháng 9 vừa qua.

Hãy dành cho bản thân những phần thưởng xứng đáng để nạp thêm năng lượng và bùng nổ hơn ở chặng đường sắp tới.

Cảm ơn bạn vì những nỗ lực đã có. GFDI chờ bạn chinh phục những cột mốc tiếp theo.

#GFDi#GFDICareers#Vinhdanhthang92022

Liên hệ
Thank you! Sala