Skip to main content
+84 2363.555.939
Số 92 đường 29/3, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

[GFDI Podcast No.2] Ban Kiểm Soát GFDI – Ban chuyên trách kiểm soát hoạt động và phòng ngừa rủi ro cho toàn hệ thống GFDI

Được giới thiệu trong số thứ 2 của Series Podcast “Trò chuyện cùng các Khối, Phòng, Ban tại GFDI” chính là 𝐁𝐀𝐍 𝐊𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐒𝐎𝐀́𝐓.

Với vai trò đảm nhiệm các chức năng nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong công ty GFDI, Ban kiểm soát là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Tổng Giám đốc, đảm bảo mọi hoạt động của công ty được diễn ra một cách hiệu quả và đúng đắn nhất.

Tại GFDI, Ban Kiểm soát đóng vai trò là một Ban chuyên môn quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Công ty; tiến hành toàn bộ những hoạt động xem xét, theo dõi, đánh giá những biện pháp mà thông qua đó có thể ngăn ngừa, loại bỏ những nguy cơ, những việc làm trái quy định của mọi thành viên tại GFDI trong việc tổ chức, thực hiện hoạt động kinh doanh; bảo đảm cho quyền điều hành, quản lý được tổ chức thực hiện đúng mục đích và đạt được hiệu quả hoạt động kinh doanh cao nhất.Và để hiểu rõ hơn quá trình mà Ban kiểm soát đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ và có những hoạt động cụ thể như thế nào để kiểm soát được cả hệ thống GFDI vận hành đúng quy chuẩn?

Mời quý vị tìm hiểu về Ban kiểm soát của GFDI thông qua số thứ 02 thuộc Chuyên mục “Trò chuyện với các Khối, Phòng, Ban tại GFDI” cùng Anh Nguyễn Duy Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát GFDI nhé!

#GFDI#Podcast#No2

Liên hệ
Thank you! Sala